ติดต่อเรา
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
100 หมู่ 1   ตำบลสบป่อง  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
เบอร์โทรศัพท์ 0-5361-7182 เบอร์โทรสาร 0-5361-7182
Email : pmpschool100@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน