ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเพลงและคลิปวิดีโอสั้น “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย (คปภ.)ประจำปี พ.ศ. 2565”
         โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเพลงและคลิปวิดีโอสั้น “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย (คปภ.)ประจำปี พ.ศ. 2565”
 
         วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนราวิชญ์ ใสส่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในโอกาสที่นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับจังหวัด รูปแบบเพลง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับจังหวัด รูปแบบคลิปวิดีโอสั้น “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย “ประจำปี พ.ศ. 2565 
 
          โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มา ณ โอกาสนี้
 
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,21:31   อ่าน 6 ครั้ง