คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document 01. คู่มือนิเทศโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB
Adobe Acrobat Document 02.คู่มือบริหารงานงบประมาณโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.15 KB
Adobe Acrobat Document 03.คู่มือบริหารงานบุคลากรโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.07 KB