คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document 01. แนวปฏิบัติการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.77 KB
Adobe Acrobat Document 02. แนวปฏิบัติการใช้สถานที่โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.79 KB
Adobe Acrobat Document 03. แนวปฏิบัติขั้นตอนการขอเอกสารทางวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.01 KB
Adobe Acrobat Document 04. แนวปฏิบัติขั้นตอนบริการงานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.28 KB