ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษณ์ดินและน้ำ มีการบรรยายประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกภายใต้ หัวข้อ Soil where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร โครงการ “อิ่มท้องพร้อมเรียน” และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ได้รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ได้จัดกิจกรรม "จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย " ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปีพุทธศักราช 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65