ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร โครงการ “อิ่มท้องพร้อมเรียน” และการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,21:23   อ่าน 25 ครั้ง